დემირკოლ ტრანსპორტ გრუპი

maersk-logo


კონტეინერი:

zim-logo


კონტეინერი: 

msc-logo

კონტეინერი: 

cmacgm-logo

კონტეინერი: 

კალკულატორი


მიმართულება სტამბული-თბილისი ტვისთის მოცულობა მ3 ები

  • 0-3 მ3  220 usd
  • 3-9m3  65 usd
  • 9-15m3   60 usd
  • 15-22m3  55usd
  • 22….m3  45 usd

1 მ3 წონა არ უნდა აღემატებოდეს 330კგ ამს.. მაგ: თუ თქვენი ტვირთი არის 4500კგ ..ამ შემთხვევაში 4500:330 უდრის 13,6მ3 ს.. 13,6მ3 ის შესაბამისი ფასით იხელმძღვანელეთ.

  • თუ თქვენი ტვირთი სხვა ქალაქშია (არა სტამბულში) გთხოვთ საწყობამდე შიდა ტრანსპორტირებისთვის დაგვიკავშირდეთ.